I licytacja nieruchomości OL1P/0003615/6

I licytacja nieruchomości OL1P/0003615/6

W dniu 17-11-2021 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej w  Zdorach,