Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu Michał Maciejczyk

Adresy licytacji:

www.licytacje.komornik.pl

Licytacje :

LICYTACJA ODWOŁANA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu Michał Maciejczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piszu z siedzibą przy Warszawska 47, 12-200 Pisz, pokój V, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Fregate Sp. z o.o., położonej przy ,Rybitwy , 12-200 Pisz, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Piszu prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00036239/9.

Kancelaria Komornicza w Piszu

ul. Warszawska 47 D, 12-200 Pisz

tel. +87 300 01 88

e-mail: pisz.maciejczyk@komornik.pl

NIP: 8491478837

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15
Przyjęcia interesantów wypadają w środę, godziny 8 - 15

ul. Warszawska 47 D, 12-200 Pisz

tel. +87 300 01 88

e-mail: pisz.maciejczyk@komornik.pl

NIP: 8491478837