Na podstawie z art. 8 ustawy z dnia 25 kwietnia 2018r. o komornikach sądowych(Dz.U.2018.771),

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Piszu Michał Maciejczyk

działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Piszu, obejmujący Gminy:

  • Pisz
  • Ruciane-Nida
  • Orzysz
  • Biała-Piska

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,

z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika

[art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771)]

Siedziba Kancelarii znajduje się w obszarze właściwości Sądu Apelacyjengo w Białymstoku,

który  obejmuje swoim zasięgiem:

Sąd Okręgowy w Białymstoku obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce,

Sąd Okręgowy w Łomży obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,

Sąd Okręgowy w Olsztynie obejmujący obszar  właściwości Sądów Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie,

Sąd Okręgowy w Suwałkach obejmujacy obszar  właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach,

Sąd Okręgowy w Ostrołęce obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ostrołęce, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie i Ostrowi Mazowieckiej.